Update diervoederwetgeving januari 2022

14/02/2022

In deze nieuwsbrief zijn de updates van januari 2022 weergegeven. Deze informatie is opgesteld op basis van publicaties op EURLEX.com en mijnoverheid.nl.

Verordening (EU) 2022/78 van de Commissie van 19 januari 2022 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dazomet, hexythiazox, metam en methylisothiocyanaat in of op bepaalde producten.

Verordening (EU) 2022/85 van de Commissie van 20 januari 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van flonicamid in of op bepaalde producten betreft.

Verordening (EU) 2022/93 van de Commissie van 20 januari 2022 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acrinathrin, fluvalinaat, folpet, fosetyl, isofetamid, “pepinomozaïekvirus, stam EU, zwak isolaat Abp1”, “pepinomozaïekvirus, stam CH2, zwak isolaat Abp2”, spinetoram en spirotetramat in of op bepaalde producten.