Vo. (EG) nr. 1831/2003

Vo. (EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Updates

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/703 van de Commissie van 5 mei 2022 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Bacillus velezensis DSM 15544 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, de vergunning voor alle vogelsoorten en -categorieën, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/897, Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2312 en Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1081, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 333/2010, Verordening (EU) nr. 184/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2019/893 (vergunninghouder Asahi Biocycle Co. Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door Pen & Tec Consulting S.L.U.): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/702 van de Commissie van 5 mei 2022 tot verlening van een vergunning voor koningskaarstinctuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/654 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor butylhydroxyanisool als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/653 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van extract van blad van Melissa officinalis L. als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/652 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor extract van bittere sinaasappel als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/593 van de Commissie van 1 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van bessen van may chang als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/565 van de Commissie van 7 april 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 3-nitroöxypropanol als toevoegingsmiddel in diervoeding voor melkkoeien en fokkoeien (vergunninghouder: DSM Nutritional Products Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/538 van de Commissie van 4 april 2022 tot verlenging van de vergunning voor natriumbenzoaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, tot verlening van de nieuwe vergunning voor gespeende biggen van andere Suidae en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 496/2011 (vergunninghouder Taminco Finland Oy): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/537 van de Commissie van 4 april 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van citroenextract als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/415 van de Commissie van 11 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor appelzuur, citroenzuur geproduceerd door Aspergillus niger DSM 25794 of CGMCC 4513/CGMCC 5751 of CICC 40347/CGMCC 5343, sorbinezuur en kaliumsorbaat, azijnzuur, natriumdiacetaat en calciumacetaat, propionzuur, natriumpropionaat, calciumpropionaat en ammoniumpropionaat, mierenzuur, natriumformiaat, calciumformiaat en ammoniumformiaat, en melkzuur geproduceerd door Bacillus coagulans (LMG S-26145 of DSM 23965), of Bacillus smithii (LMG S-27890) of Bacillus subtilis (LMG S-27889) en calciumlactaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/385 van de Commissie van 7 maart 2022 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/421 tot verlening van een vergunning voor van Artemisia vulgaris L. afgeleide tinctuur (tinctuur van bijvoet) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/485 tot verlening van een vergunning als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor etherische gemberolie van Zingiber officinale Roscoe voor alle diersoorten, gember-oleohars van Zingiber officinale Roscoe voor mestkippen, legkippen, mestkalkoenen, biggen, mestvarkens, zeugen, melkkoeien, mestkalveren (melkvervangers), mestrunderen, schapen, geiten, paarden, konijnen, vissen en gezelschapsdieren, en gembertinctuur van Zingiber officinale Roscoe voor paarden en honden, en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/551 tot verlening van een vergunning voor extract van kurkuma, olie van kurkuma en oleohars van kurkuma uit Curcuma longa L. rizoom als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten, en voor tinctuur van kurkuma van Curcuma longa L. rizoom als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden en honden: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/347 van de Commissie van 1 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van zure sinaasappel als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/272 van de Commissie van 23 februari 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle Suidae, met uitzondering van gespeende biggen en zeugen, en honden (vergunninghouder: Prosol S.p.A.): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/271 van de Commissie van 23 februari 2022 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1760 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus subtilis DSM 25841 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle varkens, met inbegrip van zeugen, met uitzondering van zogende zeugen, om een voordeel te verkrijgen bij speenvarkens (vergunninghouder Chr. Hansen A/S): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/270 van de Commissie van 23 februari 2022 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1410 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis DSM 28710 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden, pluimveesoorten gehouden voor fokdoeleinden en siervogels (vergunninghouder Huvepharma NV): EURLEX Webpage.